ÖNCÜ GÖNÜLLER

Türkiye'de ve dünyada müspet değişime Öncü Gönüller Platformu

VİZYONUMUZ

Türkiye’de ve dünyada değişime öncülük edebilecek, başkalarının derdini kendi şahsi çıkarlarının önüne koyan gönüller olmak ve yetiştirmek.MİSYONUMUZ

Yurt dışında bulunan veya bulunmuş insanların, kendilerini yetiştirdikleri, işbirliği yaptıkları, Türkiye ve dünya için değer ürettikleri bir zemin oluşturmak.


İLKELERİMİZ

KARDEŞLİK

Birbirimize samimi bağlar ile bağlı olmak, bireysel menfaatlerden ziyade ortak idealler ve değerler uğruna çalışmak.

HAMİLİK

Hem kendimizi, hem de bir fedakarlık ve diğergamlık örneği olarak başkalarını yetiştirmek.

ÖNCÜLÜK

Kendimizin ve paydaşlarımızın olumlu değişim ve dönüşümüne öncü nitelikte fikirler üretmek ve bu fikirleri hayata geçirmek.