ÖNCÜ GÖNÜLLER

Türkiye'de ve dünyada müspet değişime Öncü Gönüller Platformu

VİZYONUMUZ

Türkiye’de ve dünyada değişime öncülük edebilecek, başkalarının derdini kendi şahsi çıkarlarının önüne koyan gönüller olmak ve yetiştirmek. 

MİSYONUMUZ

Yurt dışında bulunan veya bulunmuş insanların, kendilerini yetiştirdikleri, işbirliği yaptıkları, Türkiye ve dünya için değer ürettikleri bir zemin oluşturmak.

İLKELERİMİZ

KARDEŞLİK

Birbirimize samimi bağlar ile bağlı olmak, bireysel menfaatlerden ziyade ortak idealler ve değerler uğruna çalışmak.

HAMİLİK

Hem kendimizi, hem de bir fedakarlık ve diğergamlık örneği olarak başkalarını yetiştirmek.

ÖNCÜLÜK

Kendimizin ve paydaşlarımızın olumlu değişim ve dönüşümüne öncü nitelikte fikirler üretmek ve bu fikirleri hayata geçirmek.

GÜNCEL PROGRAMLARIMIZ

2024 Yılı Akademik Hamilik Projesi Başlıyor!

2019 yılından beri yurt dışında akademik kariyer yapma hedefi olan mahmiler ile alanında tecrübeli hamileri bir araya getiren ÖNGÖR Akademik Hamilik Projesi bu sene de devam ediyor.

Son başvuru tarihi 3 Mart 2024 olan projemize başvurunuzu buradan gönderebilirsiniz! Sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

DUYURU: Son başvuru tarihimizi 10 Mart 2024'e erteledik. Başvurunuzu aynı linkten gönderebilirsiniz.